Bij VDL Apparatenbouw staan wij voor goede kwaliteit, zowel bij aanlevering van onderdelen als in de eindcontroles van onze assemblages.  Gezien de markten die VDL Apparatenbouw bedient, is het vaak een wens van onze klanten om kwaliteit en maatschappelijk verantwoord werken te garanderen. Hiervoor is VDL Apparatenbouw dan ook ISO 9001, ISO 14001 en ISO 13485 gecertificeerd.

Goede kwaliteit is niet altijd vanzelfsprekend. VDL Apparatenbouw is gespecialiseerd in het standaardiseren en borgen van de kwaliteitseisen van onze klanten. Hierbij spelen de ingangscontrole en uitgangscontrole een grote rol. Op verzoek van onze klanten of uit eigen ervaring worden materialen voor de productie steekproefsgewijs grondig gecontroleerd door onze gecertificeerde kwaliteitsmedewerkers. Ook de eindcontrole wordt door VDL Apparatenbouw professioneel opgepakt. In overleg met de klant worden hiervoor testprotocollen opgesteld inclusief de bijbehorende documentatie.

Naast het borgen van kwaliteit heeft VDL Apparatenbouw ook de mogelijkheden en medewerkers in huis om de kostprijs van uw producten te bewaken. Onze value engineers bekijken producten en zijn gespecialiseerd in het vinden van oplossingen die het functioneren van producten negatief beïnvloeden. Daarnaast kunnen onze value engineers advies geven over mogelijke besparingen op materiaal. Dit alles natuurlijk in goed overleg met onze klanten.