Certificaten VDL Apparatenbouw

Al in de vorige eeuw was het werken volgens vaste procedures en afspraken belangrijk. In die periode is gestart met het vastleggen van alle procedures, instructies, formulieren etc. in een handboek. Hiermee werd de basis gelegd voor de eerste certificering. Eind jaren 80 behaalde VDL NSA Metaal, als een van de eerste bedrijven in Nederland, het ISO 9001 certificaat. De huidige verkorte omschrijving van de 9001 norm past goed bij de no nonsens instelling van VDL Apparatenbouw; zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Deze instelling hebben we tot op heden behouden.

Eind jaren 90 werd het certificaat ISO 14001 behaald. De ISO 14001 norm is gericht op het verminderen van de negatieve invloeden op het milieu.

Duurzaamheid

Op het gebied van milieu voert VDL Groep een duurzaam beleid. Het implementeren van energiebesparings- en afvalpreventieplannen en het recyclen van grondstoffen heeft onze voortdurende aandacht. Daarnaast is VDL Groep als familiebedrijf van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving. Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij.

MVO

VDL Groep ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen als een integraal onderdeel van haar totale ondernemingsbeleid. Dit betekent dat MVO-aspecten worden meegenomen in de besluitvorming van organisatorische, procesmatige en technische zaken. In onze visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onderscheiden wij drie deelgebieden: medewerkers, producten & productieprocessen en de maatschappij.

Lees hier meer over VDL Apparatenbouw


ISO  9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 13485:2016