Agrarisch / Industrieel chemisch

Een belangrijke markt voor VDL Apparatenbouw zijn filterinstallaties voor de industriële markt. In 2006 is in het 'Besluit huisvesting' de overgangstermijn bepaald waarbinnen alle stallen van een emissiearm systeem moeten zijn voorzien. Hiervoor produceert VDL luchtwassers die de stallucht zuiveren door een chemisch of biologisch procedé. De zuivering van de lucht is gebaseerd op het binden en afvoeren van de ammoniak. De luchtwasser wordt geplaatst aan het einde van een centraal luchtkanaal. Voor het eerst heeft de intensieve veehouderij een systeem ter beschikking dat in zowel bestaande als nieuwe stallen de uitgaande stallucht zuivert, zonder grote investeringen in de put. Bovendien zijn de emissiewaardes dusdanig gunstig dat in bijna alle situaties een luchtwasser een bedrijf weer ontwikkelingsruimte kan geven. Daarnaast hebben wij chemische tankinstallaties voor o.a. brandstoftoevoegingen geassembleerd.